”สินเชื่อ OD” กับเรื่องที่ต้องศึกษาดี ๆ ก่อนจะเริ่มดำเนินการ

 OD เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษว่า Organization Development แปลเป็นไทยได้ว่า การพัฒนาองค์กร หรือ การพัฒนาองค์การ แล้วแต่จะแปลกัน   แต่ที่กำลังจะบอกว่าแปลกนั้น กลายเป็นว่า เวลาหน่วยงานจะออกไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม มักจะใช้คำว่า OD แทน การบอกว่า ไปสัมมนา หรือไปเข้าค่าย   ผมแปลกใจว่าทำไมเรื่องของการพัฒนาองค์กร จะต้องมีขณะไปนอกสถานที่ด้วย อยู่ภายในหน่วยงาน หรือบริษัทไม่สามารถทำ OD ได้เลยหรือ??? เพราะเท่าที่อ่านในงานเขียนอื่นๆ หรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันนั้น ก็จะใช้คำว่า OD เป็นหลักในการบอกว่า ไปสัมมนา ไปอบรมนอกสถานที่   สรุปใจความได้ว่า ความหมายของ OD ที่พูดถึงกันนั้น หมายถึง การที่หน่วยงานมีการจัดการกรรมหรือการฝึกอบรมนอกสถานที่ โดยมีการค้างคืนเกิดขึ้น   แล้วแท้จริงแต่ละท่านนั้น เข้าใจความหมายของ OD ได้เพียงใดครับ OD แท้จริงแล้วคืออะไร?   หลายๆ หน่วยงานก็ยังตอบได้ไม่ชัดเจน รู้แต่เพียงว่า ให้พนักงานได้ละลายพฤติกรรมนอกสถานที่…มันไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้องนัก   HRM – Human Resources Management   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย Organizational Restructuring   Job Designing Personnel Planning Recruiting Hiring Evaluating Promoting  Compensating…