สินเชื่อเพื่อเปิด Letter of Credit (L/C) คืออะไร?

เลตเตอร์ออฟเครดิต หรือ ตราสารเครดิต (letter of credit หรือ L/C) คือ เอกสารที่มีขึ้นเพื่อยืนยันการชำระเงินในการซื้อขายที่ผู้ซื้อขอให้ธนาคารเป็นผู้ชำระให้แทน เลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพราะทำให้ผู้ขายมั่นใจว่าจะได้รับเงินค่าสินค้า เลตเตอร์ออฟเครดิตออกโดยสถาบันการเงินตามคำสั่งของผู้ซื้อเพื่อแสดงเป็นหลักประกันการชำระเงิน ผู้ขายสินค้าได้รับเงินเมื่อส่งมอบสินค้า และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า เลตเตอร์ออฟเครดิต อาจเรียกในชื่ออื่น เช่น Documentary Letter of Credit หรือ Commercial Documentary Letter of Credit เลตเตอร์ออฟเครดิต แบ่งเป็นสองชนิดหลัก ชนิดเพิกถอนได้ เมื่อมีธนาคารของผู้ซื้อออกตราสารให้แก่ธนาคารฝ่ายผู้ขายแล้ว ธนาคารฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ซื้อสามารถบอกเลิกตราสารนั้นได้ โดยไม่ต้องให้ฝ่ายผู้ขายหรือธนาคารฝ่ายผู้ขายยินยอม ตราสารแบบนี้จึงไม่นิยมใช้ในการทำการค้าระหว่างกัน ชนิดเพิกถอนไม่ได้ เมื่อผู้ซื้อให้ธนาคารฝ่ายตนออกตราสารแก่ธนาคารฝ่ายผู้ขายแล้ว ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆในตราสารนั้นได้อีก อนึ่งตราสารที่ไม่ได้ระบุว่าเพิกถอนได้นั้นถือว่าเป็นชนิดที่เพิกถอนไม่ได้ นอกจากนี้ L/C ยังสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการเรียกเก็บเงิน คือ L/C at sight คือ LC ที่มีการชำระเงินทันที (ภายใน 5-10 ทำการ) หลังจากที่ผู้ขายได้ทำตามเงื่อนไขในเอกสาร L/C ครบถ้วนตามระบุไว้ LC ประเภทนี้จะเป็นรูปแบบมาตรฐานที่นิยมใช้กันและผู้ขายจะได้รับเงินจากผู้ซื้อเร็วที่สุด Usance L/C คือ LC ที่จะชำระเงินตามวันที่ระบุไว้…

”สินเชื่อ OD” กับเรื่องที่ต้องศึกษาดี ๆ ก่อนจะเริ่มดำเนินการ

 OD เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษว่า Organization Development แปลเป็นไทยได้ว่า การพัฒนาองค์กร หรือ การพัฒนาองค์การ แล้วแต่จะแปลกัน   แต่ที่กำลังจะบอกว่าแปลกนั้น กลายเป็นว่า เวลาหน่วยงานจะออกไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม มักจะใช้คำว่า OD แทน การบอกว่า ไปสัมมนา หรือไปเข้าค่าย   ผมแปลกใจว่าทำไมเรื่องของการพัฒนาองค์กร จะต้องมีขณะไปนอกสถานที่ด้วย อยู่ภายในหน่วยงาน หรือบริษัทไม่สามารถทำ OD ได้เลยหรือ??? เพราะเท่าที่อ่านในงานเขียนอื่นๆ หรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันนั้น ก็จะใช้คำว่า OD เป็นหลักในการบอกว่า ไปสัมมนา ไปอบรมนอกสถานที่   สรุปใจความได้ว่า ความหมายของ OD ที่พูดถึงกันนั้น หมายถึง การที่หน่วยงานมีการจัดการกรรมหรือการฝึกอบรมนอกสถานที่ โดยมีการค้างคืนเกิดขึ้น   แล้วแท้จริงแต่ละท่านนั้น เข้าใจความหมายของ OD ได้เพียงใดครับ OD แท้จริงแล้วคืออะไร?   หลายๆ หน่วยงานก็ยังตอบได้ไม่ชัดเจน รู้แต่เพียงว่า ให้พนักงานได้ละลายพฤติกรรมนอกสถานที่…มันไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้องนัก   HRM – Human Resources Management   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย Organizational Restructuring   Job Designing Personnel Planning Recruiting Hiring Evaluating Promoting  Compensating…

นายกฯ ขอหัวหน้าส่วนราชการ นำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ชาติ-ประชาชน

นายกฯ ขอหัวหน้าส่วนราชการ นำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ประเทศชาติ ประชาชน พร้อมขอบคุณข้าราชการเกษียณ ทุ่มเททำงานมาอย่างเข้มแข็ง พร้อมมอบพระพุทธรูปให้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 25 ก.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายหลัง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 1/2566 นายกฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 10 คน ที่ครบอายุเกษียณราชการในปีนี้ พร้อมมอบพระพุทธรูปบูชา วัดบวรนิเวศวิหาร โดยฐานพระพระพุทธรูปได้สลักข้อความว่า “คนชาติไทย จะรักษาความเป็นไทอยู่ได้ด้วย มีสติสำนึกอยู่ในความสามัคคี” ให้กับหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม