นายกฯ ขอหัวหน้าส่วนราชการ นำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ชาติ-ประชาชน

นายกฯ ขอหัวหน้าส่วนราชการ นำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ประเทศชาติ ประชาชน พร้อมขอบคุณข้าราชการเกษียณ ทุ่มเททำงานมาอย่างเข้มแข็ง พร้อมมอบพระพุทธรูปให้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 25 ก.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายหลัง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 1/2566 นายกฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 10 คน ที่ครบอายุเกษียณราชการในปีนี้ พร้อมมอบพระพุทธรูปบูชา วัดบวรนิเวศวิหาร โดยฐานพระพระพุทธรูปได้สลักข้อความว่า “คนชาติไทย จะรักษาความเป็นไทอยู่ได้ด้วย มีสติสำนึกอยู่ในความสามัคคี” ให้กับหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม