เงินเฟ้อสูง สินทรัพย์ไหนน่าลงทุน

ไม่ว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงหรือต่ำ ย่อมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่แท้จริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงถือได้ว่าเงินเฟ้อเป็นศัตรูสำคัญอย่างหนึ่งของการลงทุน ดังนั้น นักลงทุนจึงต้องวางกลยุทธ์ด้วยการเลือกสินทรัพย์ลงทุนให้สอดคล้องกับระดับเงินเฟ้อ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สามารถชนะเงินเฟ้อได้และอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ในช่วงปีที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากจะส่งผลต่อระดับราคาสินค้าที่ปรับขึ้นและการใช้จ่ายของผู้คน ยังส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและตามมาด้วยความผันผวนด้านการลงทุน ทำให้ช่วงที่ผ่านมานักลงทุนตั้งคำถามว่า เงินเฟ้อที่ปรับขึ้นมาจากสาเหตุอะไรและแนวโน้มจะเป็นอย่างไร   เงินเฟ้อโลกสูง เป็นผลมาจากการกลับมาบริโภคสินค้าและบริการทั่วโลกอย่างรวดเร็วหรืออุปสงค์ล้นตลาด (Demand Push) ภายหลังจากการอัดอั้นมาจากช่วงวิกฤติ COVID-19 ขณะที่ภาคการผลิต การขนส่ง และตลาดแรงงานปรับตัวไม่ทัน และถึงแม้ว่าเงินเฟ้อโลกเริ่มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยตลาดแรงงานที่ยังคงตึงตัว (หาคนทำงานยาก) การบริโภคยังแข็งแรง ตัวเลขเศรษฐกิจขยายตัว ประเมินว่าเงินเฟ้อจะยังอยู่ในระดับสูงอยู่ไปอีกสักระยะ   เมื่อประเมินว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป คำถามตามมา คือ ควรลงทุนอะไรดี คำตอบคือ ต้องพิจารณาว่าเงินเฟ้อมีผลต่อสินทรัพย์ลงทุนอย่างไร หุ้น จากข้อมูลสถิติย้อนหลังของ Kenneth R. French Data Library พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ปี 1947 – 2021 พบว่าหากเงินเฟ้ออยู่ในช่วง 0 – 5% จะให้ผลตอบแทนที่แท้จริง (หลังหักเงินเฟ้อ) 0.90% ต่อเดือน (ประมาณ…