สินเชื่อ OD VS สินเชื่อเงินก้อน ต่างกันอย่างไรทำไมผู้ประกอบการ SME ควรรู้ไว้ก่อนกู้

ทำธุรกิจให้ไม่สะดุด หัวใจสำคัญคือการบริหารจัดการเงิน แต่ปัญหาที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้เสมอ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้เงิน และหยิบยืมใครไม่ได้ ผู้ประกอบการ SME สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ สำหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่เจ้าของธุรกิจ SME รู้จักดี คือ สินเชื่อเงินก้อน (Loan) และ สินเชื่อ OD (Overdraft) โดยบทความนี้จะพาทุกคนมารู้จักสินเชื่อ OD และสินเชื่อเงินก้อนให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เปรียบเทียบความแตกต่าง และใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสินเชื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ รู้จัก สินเชื่อ OD และ สินเชื่อเงินก้อน สินเชื่อ OD (Overdraft) คืออะไร? สินเชื่อ OD (Overdraft) เรียกอีกชื่อว่า เงินเบิกเกินบัญชี คือ การกู้เบิกเงินเกินบัญชี สินเชื่อประเภทนี้ธนาคารจะให้กู้ยืมเงินในรูปแบบของเงินหมุนโดยผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อกับธนาคารตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จากนั้นธนาคารจะตั้งเป็นวงเงินไว้ในบัญชี กระแสรายวัน (Current Account) ซึ่งสามารถเบิกใช้เต็มจำนวน หรือทยอยถอนบางส่วน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ธนาคารกำหนด โดยเงื่อนไขการผ่อนชำระนั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อ ทั้งนี้ การให้กู้ยืมเงินในรูปแบบของเงินหมุนนั้น จะทำการคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามจำนวนเงินที่เบิกใช้จริง โดยดอกเบี้ยจะถูกคำนวณทุกสิ้นเดือน สินเชื่อเงินก้อน…